DATEFESTIVAL
6th &- 7th Jan- (Sat & Sun)HANUMAN AKHANDA PATH
22nd Jan- (Mon)LORD RAMA UTSAV
8th Mar-( Fri)MAHA SHIVRATRI
24th Mar-(Sun)HOLIKA DAHAN & GURUDEV BIRTHDAY
25th Mar- (Mon)HOLI
31st Mar-(Sun)PRAN PRATHISTHA
9th Apr-(Tue)CHAITRA NAVRATRI
17th Apr- (Wed)LAST DAY OF
NAVRATRI+ RAM NAVAMI
23rd Apr-(Tue)HANUMAN
JAYANTI/PURNIMA
12th May-(Sun)AGM
8th Jun-(Sat)BHAJAN ANUBHAV
21st Jul-(Sun)GURU PURNIMA
26th Aug-(Mon)SRI KRISHNA
JANAMASHTMI
7th Sept-(Sat)GANESH CHATURTHI
17th Sept-(Tue)- 2nd Oct-(Mon)SHRADH PAKSH
22nd Sept-(Sun) – 31st Oct-(Thu)HANUMAN JAYANTI
3rd Oct-(Thu) – 11th Oct-(Fri)NAVRATRI
1st Nov-(Fri)DIWALI
24th Nov-(Sun) – 11th Dec- (Wed)GEETA JAYANTHI
31st Dec-(Tue)VISNU SAHASRANAMA